» Te Reo Maori & Tikanga


TE REO MAORI & TIKANGAenrol-label.png

 

Thu, 9 Aug – 6 Sep, 6.00–8.30pm —5 wks, $35

Tutor: Hohepa Hamiora - Venue: Katikati Community Centre


This course is an introduction to Te Reo Māori (the language), and Tikanga      (culture and traditions). The course is designed for those who are new to Te Reo Māori , or those with a little Te Reo.

 

 

Maori.jpg